Celgene公司捷克共和国

CESKA共和国

Celgene公司捷克共和国
Verejnéodbornápřístupnáinformačníslužba(vpois)

povinnostvyplývá泽zákona℃。 2007分之378某人。或léčivech或změnáchněkterýchsouvisejícíchzákonů,看到zněnípozdějšíchpředpisů。

příbalováinformace亲uživatele(VzávorceJE uvedeno基准posledníaktualizace):

hlášenínežádoucíchprihod到závadvkvalitěléčivýchpřípravku
呐电话:420 241 097 607
传真:420 241 097 606
电子邮件: drugsafety-czech@celgene.com

LékařskýinformačníSERVIS
花瓶dotazytýkající就是léčivýchpřípravku椰浆společnostiposílejteprostřednictvím:
电子邮件: medinfo.cz@celgene.com
传真:420 241 097 600
电话:420 241 097 611